makiandampars - fighting AMR in pets
مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی در حیوانات خانگی

آنتی بیوتیک ها نقش مهمی در درمان عفونت های باکتریایی سگ و گربه ها دارند و می توانند جان آنها را نجات دهند. با این حال باکتری ها از طریق روش های مختلف نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده اند و دیگر به آنها پاسخ نمی دهند. هر بار استفاده از آنتی بیوتیک ها می تواند در بروز مقاومت آنتی بیوتیکی نقش داشته باشد.

عفونت با باکتری های مقاوم سبب افزایش شدت بیماری، کاهش اثرگذاری اقدامات درمانی، افزایش مدت زمان بستری شدن و افزایش هزینه های درمان می گردد.

makiandampars - transmission of AMR between pets and human

حیوانات مختلف از جمله حیوانات خانگی، می توانند به عنوان مخزنی برای باکتری های مقاوم عمل کرده و این باکتری های مقاوم را به انسان ها هم منتقل کنند. هم چنین ممکن است این باکتری ها ژن های مقاومتشان را به باکتری های انسانی انتقال دهند.  

برای اطلاعات بیشتر در مورد انتقال مقاومت ضدمیکروبی از حیوانات خانگی به انسان ها اینجا کلیک کنید.

مقاومت آنتی بیوتیکی به چه معناست؟

مقاومت ضدمیکروبی (AMR) به معنای مقاوم شدن میکروارگانیسم های مختلف مانند ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و انگل ها به داروهایی است که باید در حالت طبیعی آنها را از بین ببرند. با توجه به این تعریف، به مقاوم شدن باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مقاومت آنتی بیوتیکی گفته می شود.

مقاومت ضدمیکروبی یا آنتی بیوتیکی خطری مشترک بین انسان ها، حیوانات و محیط زیست است؛ در نتیجه همه افراد، در همه بخش ها می توانند با استفاده درست از آنتی بیوتیک ها در مقابله با این مشکل بزرگ نقش داشته باشند.

نقش صاحبان حیوانات خانگی در مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی چیست؟

بسیاری از کشورها برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی قوانینی را در مورد استفاده از آنتی بیوتیک ها در پرورش دام، طیور و آبزیان وضع کرده اند که مصرف آنتی بیوتیک ها را هم به شدت در این قسمت کاهش داده است. در نتیجه در قدم بعدی باید اقداماتی جهت مصرف درست و منطقی از آنتی بیوتیک ها در حیوانات خانگی نیز صورت پذیرد.

استفاده از آنتی بیوتیک های پزشکی در کلینیک ها و بیمارستان های حیوانات خانگی امری رایج است و در صورت ایجاد مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک ها، به دلیل تماس نزدیک حیوانات خانگی با صاحبانشان، به راحتی این مقاومت منتقل می گردد.

برخی اقداماتی که صاحبان حیوانات خانگی می توانند در راستای بهبود وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی انجام دهند عبارتند از:

  • پیشگیری از عفونت های رایج به کمک رعایت بهداشت، تغذیه مناسب، واکسیناسیون و تقویت ایمنی و مراقبت صحیح
  • درخواست از دامپزشک برای انجام آزمایش های دقیق جهت اطمنیان از انتخاب صحیح دارو
  • استفاده از آنتی بیوتیک ها فقط در صورت نیاز و تجویز دامپزشک
  • استفاده از آنتی بیوتیک ها دقیقا طبق دستور دامپزشک
  • معدوم کردن آنتی بیوتیک ها به روش صحیح و جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست با این داروها
  • کسب اطلاعات و آگاهی در مورد مقاومت ضدمیکروبی